tandbergs-2

FRA IDÉ TIL MARKED

Hva hvis vi leder innovasjonsprosessen din fra idé til et selskap i vekst? Våre prosjektledere har bred og tung erfaring fra næringslivet. Vi bidrar med å skaffe finansiering, lede forretningsutvikling og utarbeide IPR- og forretningsstrategier.

Håndtering av immaterielle rettigheter

Søknadsprosesser om offentlig støtte

Bistand ved innhenting av privat kapital

Idéevaluering - hvilke muligheter ligger i idéen?

Les mer

Utvikling og kommersialisering

Les mer

Forretningsstrategi og innovasjonsledelse

Artboard 15

Utvikling av samarbeidmodeller

Advokatbistand til avtaler og IPR-relatert arbeid

Lær mer om hvordan du kan beskytte din idé

Utforsk muligheterSnakk med oss
Choose your language