tandbergs-2

IDÉEVALUERING

Har du en idé du vil "teste" konfidensielt?

Våre rådgivere har lang erfaring fra både jus, finans og teknologiutviklingsarbeid fra forskjellige bransjer. Hva om vi setter oss ned sammen med deg for å forstå din nye ide og vi sammen vurderer muligheter og du får råd om hvordan du burde angripe problemstillinger/muligheter?

Innovasjonrådgivning

Vi kan:
- lage dine søknader for finansiering.
- være din faglige samarbeidspartner.
- delta i dine innovasjonsprosesser.
- lede/koordinere dine innovasjonsprosjekter.

Strategisk rådgivning

Er du sikker på veien videre? Eller, har du en klar formening om hvilken retning du skal gå i og ønsker en "second opinion"? Vi kan være din konfidensielle samtalepartner og rådgiver.

Markedsanalyse

Hva vet du om dine mulige kunder? Vet du hvordan du skal gå frem for å vinne markedet? Vet du hvordan konkurrentbildet ser ut? Vi kan støtte deg i arbeidet.

Samarbeidspartnere

Tandberg Innovation har en svært sammensatt kunnskaps- og erfaringsbase men, vi kan jo ikke alt vi heller. Vi samarbeider derfor med nær sagt hvem det skal være for å optimalisere leveransene til deg som kunde.

Finansiering

Tandberg Innovation kan hjelpe med å formulere din virksomhets søknader for bevilgning av offentlige støttemidler og også bistå vedr. private finansieringsrunder.

Vi bistår på veien videre
med utvikling og kommersialisering