tandbergs-2

IPR

IPR - Intellectual Property Rights. Håndtering av IPR kan være avgjørende for å oppnå din bedrifts mål. IPR inkluderer industrielle rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer.

Sikre eller usikre verdier

Utviklingen og beskyttelsen av immaterielle verdier bør være en integrert del av forretningsplanen som understøtter kommersialiseringen av ditt produkt eller din teknologi.

Hemmelighold, offentliggjøring og beskyttelse er tre mulige valg i forbindelse med egne immaterielle verdier. Beslutningen om når, hvor og hvilke immaterielle verdier som skal beskyttes må tas i lys av forretningsplanen for kommersialiseringen av teknologien. Dette er kjernen i IPR-strategien. Ofte kan det være avgjørende å beskytte dine rettigheter, men det kan også være at hemmelighold eller offentliggjøring av det du har utviklet er å foretrekke.

Sikre deg et godt patent

Beskytt ditt varemerke

Unngå kopiering av design

Usikker på hvordan du skal ta ideen din ut i markedet?