tandbergs-2
TANDBERG INNOVATION

Om patent

Et patent er en enerett til å nekte andre å utnytte oppfinnelsen i næringsøyemed. Patentsystemet er basert på at søkeren beskriver oppfinnelsen tilstrekkelig godt, slik at enhver med kunnskap på samme fagområde er i stand til å forstå oppfinnelsen.

Hva bør du tenke på før du søker om patent

Du bør finne ut om oppfinnelsen i utgangspunkt er patenterbar. Oppfinnelsen må være ny, dvs. ikke publisert noe sted i verden - heller ikke av deg selv - før din søknad er innlevert.

Patentforsikring

Tandberg Innovation initierte etableringen av den første, norske IP-forsikringen/patentforsikringen i Norge i samarbeid med Willis AS. Forsikringen er en såkalt rettshjelpsforsikring og dekker vesentlige risikoområder.

Kjøp og salg av
IP-rettigheter

Man står overfor en rekke alternativer når verdiene av immaterielle rettigheter skal realiseres. Mange benytter rettighetene til å utvikle egen virksomhet, mens noen kan vurdere salg/kjøp av rettigheter. Vi kan bidra i vurderingene.

Konflikthåndtering

Vi vil gjerne bistå deg i forbindelse med konflikter knyttet til IPR, herunder patent-, varemerke-, design- og opphavsrettigheter.

Vi hjelper deg å sikre
dine rettigheter