tandbergs-2

Varemerke

Et varemerke er et navn eller en logo som skiller dine varer og tjenester fra andres, og kan representere svært store verdier. Er du trygg på at din virksomhet har gjort det som er mulig for å sikre deres rettigheter, eller vil andre kunne bruke samme eller lignende merker?

Søknad & registrering

La oss i Tandberg Innovation få bistå med å klarlegge hvordan du best kan ivareta de betydelige verdiene som ligger i beskyttelse og forvaltning av varemerker og domenenavn. Vår styrke er høy kompetanse og lang erfaring både nasjonalt og internasjonalt.

Konfliktstøtte

Vi vil også gjerne hjelpe deg med å løse problemstillinger og konflikter i relasjon til immaterielle rettigheter.

Tvister

En tvist kan oppstå på mange plan, for eksempel dersom noen krenker dine rettigheter, eller din bedrift vil hevde at en annens varemerke er ugyldig. Forsvarer du dine rettigheter?

Søksmål

Vi bistår på alle nivåer, fra den første kontakten med motpart eller Patentstyret, til klage/søksmål ovenfor KFIR og domstoler. Våre rådgivere har bakgrunn fra blant annet Patentstyret, KFIR og EUIPO.

Vi hjelper deg å ivareta
dine rettigheter