tandbergs-2

JURIDISKE TVISTER

Fra tid til annen vil de fleste aktører i næringslivet oppleve å bli involvert i tvister og andre problemstillinger som krever juridisk spisskompetanse.

Unngå vanskeligheter

Riktige og gode avtaler og kontrakter kan være avgjørende for å nå målet om å få forretning ut av idéen. I bunnen ligger gode og gjennomtenkte avtaler knytter til blant annet eierskap og forretningsmessige utnyttelsesmulighter, forskning og utvikling, samt lisenser og overdragelser. Vi kan bistå med å avdekke og definere behovet, og hjelper til med utforming og forhandling av slike avtaler.

Kopiering

Like viktig som strategi ved beskyttelse av IP-rettigheter, er det å passe på at ikke noen andre kopierer eller stjeler disse. Har du oversikt selv til å overvåke at dette ikke skjer og hvor går grensen mellom "inspirasjon" og kopiering?

Etterligning

Du har investert i utvikling av et nytt produkt - og da er det viktig at du også passer på at ingen etterligner dette. Vi kan bistå med både overvåkning og håndtering av alt fra varselsbrev til rettslige skritt mot de som etterligner det som er ditt.

Utløpsdato

Noen eneretter er tidsbegrenset, slik som patent og design - hva gjør du da?

Våre advokater har lang erfaring i konflikthåndtering tilknyttet IPR