tandbergs-2
Personvernerklæring

 

1. Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Tandberg Innovation AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Erklæringen inneholder en oversikt over hvilke typer personopplysninger vi behandler, for hvilke formål, og det rettslige grunnlaget for behandlingen. Du finner også informasjon om dine rettigheter.

Tandberg Innovation AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss finner du vår kontaktinformasjon nedenfor.

2. Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og adferdshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) som også gjelder i Norge. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. 

3. Hvem behandler vi opplysninger om?
Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

  • Privatkunder (en kunde som er en fysisk person)
  • Kontaktpersoner hos virksomhetskunder
  • Personer som er involvert i saker vi bistår i
  • Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
  • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
  • Besøkende på vår nettside
  • Søkere på stillinger hos oss ved rekruttering av medarbeidere 

4. Hva slags opplysninger samler vi inn og hvorfor?
For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. 

Vi behandler personopplysninger fordi det er nødvendig for å utføre uavhengighetskontroller (det vil si avklare konflikt), etablere og administrere kundeforholdet, for sakshåndteringsformål, for faktureringsformål og for å kunne utarbeide og lagre søknader og andre saksdokumenter. Vi behandler også kontaktinformasjon, fakturainformasjon og utfører kundekontroll for å etterleve våre lovpålagte plikter. 

Personopplysninger vil også kunne bli anvendt for å sende deg informasjon om våre tjenester, samt nyhetsbrev, informasjon om arrangementer og annen markedsføring. 

Under følger en oversikt over i hvilke sammenhenger vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon. 

a) Etablering av kundeforhold
Før vi tar på oss et nytt oppdrag foretar vi en konfliktsjekk. For private kunder kan dette innebære at vi samler inn fullt navn, informasjon om hva saken gjelder og i noen tilfeller kredittverdighet. Konfliktsjekk av virksomhetskunder vil vanligvis ikke innebære behandling av personopplysninger.

Dersom det etableres et nytt kundeforhold registreres kontaktinformasjon. For virksomhetskunder vil vi registrere kontaktpersonenes kontaktinformasjon. Dersom det er tale om juridiske tjenester som faller inn under hvitvaskingsloven, vil det foretas kundekontroll av klienten i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven.

b) Sakshåndtering
I forbindelse med vår utførelse av våre tjenester vil vi innhente dokumentasjon og behandle personopplysninger om enkeltpersoners befatning eller tilknytning til sakskomplekset som er relevant for tjenestene. Disse personopplysningene kan være om privatklienter, klienters/motparters kontaktpersoner, ansatte og representanter, oppfinnere og designere, samt andre tredjepersoner som har hatt en befatning med saken.

Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av kunder. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. 

c) Fakturering
Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom kunden ber om dette. For privatkunder benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura. Vi lagrer opplysninger om hvilken bistand vi har utført for deg, tidspunktet for dette og hvordan du mottar våre fakturaer (eksempelvis per post, ordinær post eller lignende), om og når fakturaene/fordringene har blitt betalt, og om fordringen har gått til inkasso.

d) Markedsføring
Dersom du har et eksisterende kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det kan gjelde nyhetsbrev og andre markedsføringshenvendelser fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et eksisterende kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene, eller ved å henvende deg til legal@tain.no eller ks@tain.no.

e) Besøk på våre nettsider
Når du besøker våre nettsider innhenter vi informasjon om bruken av nettstedet via cookies, for å optimalisere kundeopplevelsen og for å få informasjon om hvordan sidene brukes. Se mer om cookies og hvilke opplysninger vi samler inn ved bruk av nettstedet vårt nedenfor. 

Dersom du ønsker å bli kontaktet gjennom kontaktskjemaet som ligger på våre nettsider, vil vi be deg gi oss din e-postadresse og ditt telefonnummer og kort informasjon om hva henvendelsen gjelder. Dette må vi har for å kunne komme i kontakt med deg. 

f) Rekruttering
Dersom du søker på en stillingsutlysning hos oss vil vi innhente og lagre CV, søknad, attester og referanser. 

5. Hva er behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger?

Dersom du er privatkunde behandler vi din kontaktinformasjon, faktureringsinformasjon og eventuelle saksopplysninger om deg fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Dersom vår kunde er en juridisk person og du er vår kontaktperson der, vil vi behandle din kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesse i å etablere og administrere kundeforholdet, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Vi behandler også kontaktinformasjon til potensielle privatkunder og til kontaktpersoner hos potensielle virksomhetskunder mens vi er i dialog med sikte på å inngå et oppdrag. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, berettigede interesser.

Vi behandler saksopplysninger om andre personer som er involvert i et oppdrag fordi det er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester til kunden og ivareta våre kunders interesser, herunder for å bistå våre kunder i å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Vi vurderer det slik at vår berettigede interesse ikke er uforenlig med hensynet til ditt personvern. 

Vi behandler også faktureringsinformasjon og utfører klientkontroll for å oppfylle våre lovpålagte plikter etter bokføringslovgivningen og i noen tilfeller hvitvaskingslovgivningen, samt for å oppfylle våre plikter etter advokatforskriften når vi yter advokattjenester, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.  Vi vil ikke kunne etablere et kundeforhold med deg eller yte juridiske tjenester til deg uten å behandle denne informasjonen.

Vi behandler personopplysningene beskrevet i punkt 3 d) for formål knyttet til våre berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Disse berettigede interessene er først og fremst markedsføring av våre tjenester, men kan også være markedsføring av arrangementer, kurs og seminarer. Vi behandler også disse opplysningene for å kunne forbedre våre tjenester. Vi vurderer det slik at disse interessene overstiger hensynet til ditt personvern.

Når du er inne på våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren din til å sperre for cookies. Når du ber om å bli kontaktet gjennom kontaktskjemaet som ligger på våre nettsider, samtykker du til at vi innhenter din e-postadresse og ditt telefonnummer, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Når du søker på en ledig stilling vi har lyst ut, vil vår behandling av personopplysninger i søknad, CV, attester og referanser skje for å oppfylle en eventuell avtale med deg om ansettelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b eller på grunnlag av samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

6. Mer om våre nettsider og bruk av cookies
Når du er inne på våre nettsider vil du etterlate personopplysninger, både ved at du aktivt gir oss informasjonen og ved bruk av «cookies». «Cookies» er små informasjonskapsler som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Informasjonen bruker vi til nærmere angitt formål, se nedenfor.

a) Hvilke opplysninger samles inn?

I noen tilfeller gir du oss informasjon ved at du benytter kontaktskjemaet for å komme i kontakt med oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. I enkelte tilfeller behøver vi også adresse for å nå deg per post eller vite mer om hvor du befinner deg. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

Dessuten vil din aktivitet på våre sider etterlate personopplysninger, som vi behandler til nærmere angitt formål. Vi registrerer informasjon om hvilke tjenester du bruker, hvilke sider du er inne på samt hvilke funksjoner du har brukt. Vi samler blant annet informasjon om din enhet og din internett-tilkobling, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id og informasjonskapsler.

Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester og søkemotorer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

b) Hva brukes opplysningene til?

De personopplysningene som samles inn ved bruk av våre nettsider anvendes til følgende formål:

i) For å levere og forbedre tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg, og å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

ii) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

iii) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg. Gjennom analyse av din atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde. Vi bruker Google Analytics for å samle informasjon om brukerne.

iv) For å forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

7. Bruk av databehandlere og deling av opplysninger
Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som leverer IT-tjenester og andre administrative tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger som de eventuelt behandler på vegne av oss er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål.

Personopplysninger utleveres til våre tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for at de skal kunne utføre avtalte tjenester på våre vegne, herunder for å gi deg en tryggere og bedre brukeropplevelse når du besøker våre nettsider.

For så vidt gjelder kontaktopplysninger og saksopplysninger (som nærmere beskrevet ovenfor) kan disse også bli utlevert til motparter, domstoler og tilsynsorganer i forbindelse med rettstvister og andre rettslige saksforhold. Merk imidlertid at vi ikke vil utlevere dine personopplysninger dersom en slik utlevering vil være i strid med vår lovpålagte taushetsplikt.

Ved mistanke om lovbrudd vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

Alle opplysninger som blir betrodd våre advokater eller patentingeniører i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt i samsvar med lovpålagt taushetsplikt.

i) særlig om deling av personopplysninger utenfor EØS-området

I forbindelse med internasjonale søknadsprosesser er det i noen tilfeller nødvendig å dele personopplysninger med samarbeidspartnere og offentlige organer utenfor EØS-området. Dette vil i hovedsak være opplysninger om kontaktperson (fullmakter) og opplysninger om oppfinnere. Slike opplysninger vil kun deles i den utstrekning det er nødvendig for å kunne ivareta rettigheter i de aktuelle jurisdiksjoner. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 49 b), c) og e).

8. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?
Vi lagrer normalt saksopplysninger, arkiv og dokumentasjon i forbindelse med oppdrag i 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Dette innebærer at vi også normalt vil lagre saksrelatert kontaktinformasjon i 10 år. 

Der vi har vært i dialog med en privatkunde eller kontaktperson hos en potensiell virksomhetskunde uten at dette har ført til inngåelse av et oppdrag, vil vi slette kontaktinformasjonen når formålet er bortfalt, og senest 3 år etter at dialogen er avsluttet.

Regnskapsdokumenter og faktureringsinformasjon vil bli lagret i det tidsrommet som følger av lovpålagte krav, slik som bokføringslovgivningen. I enkelte tilfeller vil hvitvaskingslovgivningen kunne pålegge oss å lagre opplysninger i et nærmere angitt tidsrom. 

Personopplysninger som knytter seg til bruk av våre nettsider eller vår markedsføring vil oppbevares så lenge det foreligger et kundeforhold, eller til du trekker tilbake et eventuelt samtykke til denne behandlingen.

Ved rekrutteringsprosesser vil søknad og tilhørende dokumenter bli makulert når prosessen er avsluttet, eller dersom en søknad trekkes. Dersom vi ønsker å beholde din søknad med tanke på fremtidige rekrutteringsprosesser, vil vi innhente ditt uttrykkelige samtykke til dette.

9. Dine rettigheter

a) Trekke tilbake et samtykke
Dersom du har gitt samtykke til å motta informasjon om våre tjenester, nyhetsbrev eller annen markedsføring, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å rette en henvendelse til oss om dette.

b) Innsyn og retting
Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte. Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.

c) Sletting
Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge, med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller dersom de relevante personopplysningene er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

d) Dataportabilitet
Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, og personopplysningene behandles elektronisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Merk at vår lovpålagte taushetsplikt kan være til hinder for å gi deg tilgang til dine personopplysninger.

10. Sikring av personopplysninger
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

11. Rett til å klage
Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av dine personopplysninger har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, jf. GDPR artikkel 13 (2) bokstav d. I Norge er det Datatilsynet som fører tilsyn med virksomheters håndtering av personopplysninger, se www.datatilsynet.no. På Datatilsynets hjemmeside finner du kontaktinformasjon og informasjon om plikter og rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

12. Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

13. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på legal@tain.no eller ks@tain.no, eller: 

Tandberg Innovation AS
Postboks 1570 Vika
0118 Oslo
Telefon: 23 19 94 00