tandbergs-2
Tandbergs

TEAMET I TANDBERG INNOVATION

Kjell E. D. Sommerseth

Administrerende direktør

Even Helliesen

Partner, European Patent Attorney

Even Helliesen er Cand. Scient i Biologi og har over 20 års erfaring fra patent og IPR-bransjen.

Han arbeider nå særlig som kundekontakt for nye og gamle kunder.

Biplab Kumar Datta

Leder Patent & Innovasjon

Biplab Datta(PhD) har ca. 30 års erfaring i innovasjonsstrategi og teknologi utviklingsprosjektledelse.

Han har erfaring med å skaffe teknologi utviklingsmidler fra NFR gjennom skatteFUNN, Forny, Petromaks osv. programmer, IFU midler, Kommersialiseringsmidler fra Innovasjon Norge og EU 7 rammeprogram eg. Marie Curie RTN prosjekter. Han har også skrevet EU H2020 søknader.

Solvår Winnie Finnanger

Leder for juridisk avdeling, Advokat MNA

Solvår Winnie har gjennom sin erfaring fra EUIPO, Patentstyret og KFIR unik kompetansje innenfor alle aspekter ved stategi og vurderinger vedrørende beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter, særlig varemerke og design. 

Liv Charlotte Oppegaard

Advokat MNA

Liv Charlotte har lang erfaring fra advokatfirma og privat sektor, og bistår våre kunder i forretningsjuridiske og strategiske spørsmål, så vel som på immaterialrettens område. 

Turid Oma

Advokatfullmektig

Turid har erfaring fra Patentstyret, og bistår våre kunder innenfor alle aspekter vedrørende beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter.

Andreas Haffner

European Patent Attorney - Konsulent

Andreas tok sin ingeniør utdanning fra Tyskland. Har har jobbet med patent siden 2003.

Han arbeider særlig på områdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektro og elektronikk, men også maskinfag.

Carl Petter Nielsen

Patentrådgiver

Carl Petter er fysikker og arbeider særlig med virksomheter på områdene telekommunikasjon, optikk, havbruk og mekanikk. 

Linda Bahr

Patentrådgiver

Linda Bahr er Siviliingeniør i prosessteknikk og arbeider særlig med virksomheter på områdene olje-, gass- og leverandørindustri, prosessteknologi og kjemiteknikk. 

Hun har lang erfaring fra Statoil forskningssenter og patentstyrert. 

Vigfrid Næss

Patentrådgiver

Vigfrid Næss er Dr. Philos. i mikrobiologi/immunkjemi og arbeider særlig med virksomheter på områdene biovitenskap, legemiddel-, biotek-, mat- og helseindustri.

Tommy Kaspar

Rådgiver - Patent og innovasjon

 

Tommy har en doktorgrad i naturvitenskap fra ETH Zurich/Sveits og har videre utdanning i immaterielle rettigheter fra Høyskole i Jena/Tyskland. Han har selv vært en oppfinner på noen patentsøknader. Du kan diskutere med Tommy på alle fagfelter – vitenskapelig og ikke-vitenskapelig. Likevel er han spesialisert og har flere års industriell erfaring i

-  glass og keramiske materialer / (videre)produksjon

-  karbon / grafén / grafitt baserte materialer / (videre)produksjon

-  energilagrings materialer / utstyr

-  polymer (PE, PA) materialer / (videre)produksjon i tekstil- og bilindustrien

-  (ildfaste) metall materialer / (videre) produksjon.

Tanja Ivana H. Juricev

Juridisk trainee

Tanja bistår både norske og internasjonale selskaper innenfor immaterialrett, hvorav noen av arbeidsoppgavene inkluderer søknads- og registreringsprosesser i Norge og i utlandet. Hun gir også råd innen beskyttelse, ivaretakelse og bruk av immaterielle rettigheter med hovedvekt på varemerke og design.

Hilde Viik

IP-administrator

Hilde har lang erfaring når det gjelder håndtering av patent-, varemerke- og designsaker i Norge og i utlandet. Hun jobber spesielt med fornyelser og overdragelse av rettigheter, navneendringer og anmerking av lisenser.

Ida Elizabeth Knudtzon

Patentadministrator

Ida E. Knudtzon har lang erfaring når det gjelder håndtering av patentsaker i Norge og i utlandet.

Lillian Gravli

Patentadministrator

Lillan Gravli arbeider blant annet med innlevering av norske og internasjonale patentsøknader, oppfølging av frister, dokumenthåndtering, samt korrespondanse med kunder, agenter og myndigheter i Norge og utlandet. Hun er medlem i NAIPA – Norwegian Association of Intellectual Property Administrators. 

Tonje Thorvaldsen

Patentadministrator

Tonje Thorvaldsen arbeider spesielt med årsavgifter for patent. Dette innebærer vedlikehold og oppfølging av frister, betaling av årsavgifter samt kontakt med kunder, agenter og myndigheter i Norge og utlandet. 

Hege Brunvatne

Regnskapsleder

Hege Brunvatne har ansvar for firmaets regnskapsførsel og lønnsarbeid.

Bli en del av teamet

Les mer

Våre samarbeidspartnere

Les mer

Les mer om hvordan
vi kan hjelpe deg

Fra idé til markedIPR
Choose your language