tandbergs-2

Andreas Haffner

European Patent Attorney - Konsulent

Andreas tok sin ingeniør utdanning fra Tyskland. Har har jobbet med patent siden 2003.

Han arbeider særlig på områdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektro og elektronikk, men også maskinfag.