tandbergs-2

Hilde Viik

IP-administrator

Hilde har lang erfaring når det gjelder håndtering av patent-, varemerke- og designsaker i Norge og i utlandet. Hun jobber spesielt med fornyelser og overdragelse av rettigheter, navneendringer, anmerking av lisenser og bruksplikt.