tandbergs-2

Linda Bahr

Patentrådgiver

Linda Bahr er Siviliingeniør i prosessteknikk og arbeider særlig med virksomheter på områdene olje-, gass- og leverandørindustri, prosessteknologi og kjemiteknikk. 

Hun har lang erfaring fra Statoil forskningssenter og patentstyrert. 

Choose your language