tandbergs-2

Lillian Gravli

Patentadministrator

Lillan Gravli arbeider blant annet med innlevering av norske og internasjonale patentsøknader, oppfølging av frister, dokumenthåndtering, samt korrespondanse med kunder, agenter og myndigheter i Norge og utlandet. Hun er medlem i NAIPA – Norwegian Association of Intellectual Property Administrators. 

Choose your language