tandbergs-2

Sissel Bøe-Sollund

Advokatfullmektig

Sissel har lang erfaring fra Patentstyret, både på varemerke- og designområdet. Hun bistår våre kunder både i Norge og i utlandet. Hun har bred kunnskap om beskyttelse innenfor internasjonale registreringsordninger i WIPO, både innenfor design og varemerker.