tandbergs-2

Turid Oma

Advokat MNA

Turid har erfaring fra Patentstyret, og bistår våre kunder innenfor alle aspekter vedrørende beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter.