tandbergs-2

Solvår Winnie Finnanger

Leder for juridisk avdeling, Advokat MNA

Solvår Winnie har gjennom sin erfaring fra EUIPO, Patentstyret og KFIR unik kompetansje innenfor alle aspekter ved stategi og vurderinger vedrørende beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter, særlig varemerke og design.