tandbergs-2

Tanja Ivana H. Juricev

Juridisk trainee

Tanja bistår både norske og internasjonale selskaper innenfor immaterialrett, hvorav noen av arbeidsoppgavene inkluderer søknads- og registreringsprosesser i Norge og i utlandet. Hun gir også råd innen beskyttelse, ivaretakelse og bruk av immaterielle rettigheter med hovedvekt på varemerke og design.

Choose your language