tandbergs-2

Vigfrid Næss

Patentrådgiver

Vigfrid Næss er Dr. Philos. i mikrobiologi/immunkjemi og arbeider særlig med virksomheter på områdene biovitenskap, legemiddel-, biotek-, mat- og helseindustri.